GenuStart® Ice
GenuStart® Ice

GenuStart® Ice

De GenuStart® Ice zal je herstel na een operatie of knieblessure helpen verspoedigen. Met deze kniebrace combineer je compressie, koude therapie en geef je stabiliteit aan de knie. Aspecten is van belang zijn in het R.I.C.E. protocol (Rust - IJs - Compressie - Elevatie). Ideaal voor sporters en voor mensen die een knie operatie hebben ondergaan.

Eigenschappen:

 • Cryotherapie door middel van ice-packs.
 • De kniebrace wordt geleverd met een extra set ice-packs die in de vriezer bewaard kunnen worden.
 • Aanpasbare en gecontroleerde compressie van de knie dankzij een handpomp.
 • Stabilisatie van de kniegewrichtsbanden door de rigide scharnierende baleinen.
 • De brace wordt op het been gefixeerd dankzij twee posterieure banden.
 • Verspringende banden voorkomen tourniquet effect

Voorzorgsmaatregelen

 • Controleer voor elk gebruik of het product intact is.
 • Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of als het ijspak doorboord is.
 • Zorg ervoor dat de omtrek van de dij compatibel is met de omtrek van het product.
 • Het wordt aanbevolen dat een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg toezicht houdt op de eerste toepassing.
 • Draag het product niet in een medische beeldvormingsmachine.
 • Gebruik het apparaat niet bij het aanbrengen van bepaalde producten op de huid (crèmes, zalven, oliën, gels, patches...).
 • IJspakkingen alleen voor uitwendig gebruik, inhoud niet inslikken.
 • Gebruik onder toezicht van een volwassene, buiten het bereik van kinderen houden.
 • Niet op het ijszakje gaan zitten of liggen.
 • Geen overmatig gewicht op het ice-pack plaatsen.
 • Als de gel in contact komt met ogen of huid, is het noodzakelijk om onmiddellijk te spoelen met veel water en een gezondheidsdeskundige te raadplegen.
 • Verwarm het ice-pack niet.
 • Breng het ice-pack niet direct op de huid aan.

Houd u strikt aan het voorschrift en de gebruiksaanbevelingen van uw arts. Raadpleeg in geval van twijfel voor gebruik een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit product is bestemd voor de behandeling van een bepaalde aandoening. De gebruiksduur is beperkt tot deze behandeling.

Om hygiënische redenen en met het oog op de prestaties mag het product niet opnieuw worden gebruikt voor een andere patiënt. Het wordt aanbevolen om het hulpmiddel voldoende aan te spannen/op te blazen om ondersteuning/immobilisatie te bereiken zonder de bloedcirculatie te beperken.

In geval van ongemak, aanzienlijke belemmering, pijn, variatie in het volume van de ledematen, abnormale gewaarwordingen of verandering in de kleur van de extremiteiten, verwijdert u het hulpmiddel en raadpleegt u een gezondheidsdeskundige. In het geval van een wijziging in de werking van het product, verwijder het en raadpleeg een gezondheidsdeskundige.

Ongewenste bijwerkingen

 • Deze orthese kan huidreacties (roodheid, jeuk, brandwonden, blaren, bevriezing, zwelling, verkleuring of necrose van de huid of het weefsel...) of wonden van verschillende ernst veroorzaken.
 • Alle ernstige incidenten in verband met het hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt woonachtig is.

KENMERKEN