Wettelijke verplichte gegevens

ARTIKEL 1 – ALGEMENE INFORMATIE

De website “www.thuasne.be” hierna genoemd “de Website” wordt aangeboden door het bedrijf THUASNE, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 120, rue Marius Aufan CS 10032, 92309 LEVALLOIS PERRET cedex, NVO met een kapitaal van 1 950 000 euro’s, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder het Nr. 542 091 186. Het bedrijf Thuasne verzorgt de publicatie van de Website en wordt hierna “het Bedrijf” genoemd. De Verantwoordelijke voor de publicatie is Mevrouw Elizabeth DUCOTTET. De website wordt gehost door Platform.sh, statutair gevestigd te 22 rue de Palestro, Parijs, 75002 Frankrijk, een SAS (Frans vereenvoudigd bedrijf met beperkte aansprakelijkheid), geregistreerd bij het handels- en bedrijvenregister onder nr. 521 496 59.

ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie vermeld op deze Website is uitsluitend bedoeld om de lezers te helpen om de Thuasne producten beter te kunnen vinden en te begrijpen. Ze vervangen geenszins de raad en aanbeveling van een bevoegde arts. Gebruik deze informatie niet om uw problemen te analyseren of te behandelen zonder een arts te raadplegen. Het Bedrijf raadt alle bezoekers van zijn Website aan om systematisch eerst een arts te raadplegen voor dat ze zelf een behandeling beginnen, wijzigen of onderbreken.

ARTIKEL 3 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS / WET INFORMATICA EN VRIJHEID

In toepassing op de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 aangepast in 2004 relatief tot informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Website deel van een declaratie uitgeroepen door de Nationale Commissie IT en Vrijheden (CNIL). De geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens verricht vanaf de Website gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd relatief tot informatica, bestanden en vrijheden. De persoonsgegevens worden op de Website ingezameld om de aanvragen te voldoen en een antwoord te brengen in het kader van het beheer en het opvolgen van de relatie van de Groep Thuasne met zijn klanten en prospects en in het kader van het beheer van de sollicitaties voor de Groep Thuasne. Uw gegevens worden uitsluitend gecommuniceerd aan de medewerkers van de Groep Thuasne die uw vraag moeten beantwoorden. In overeenstemming met de wet “Informatica en vrijheid” van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 beschikt u over het recht tot toegang, wijziging, verbetering en vernietiging van uw gegevens, dat u rechtstreeks kunt uitoefenen door naar het volgende email adres te schrijven: webcontact@thuasne.fr

ARTIKEL 4 - COOKIES

De Website kan gebruik maken van de "Cookies" technologie en is dus in staat om het IP-adres te registreren van de computer waarmee u de Website raadpleegt. “Cookies” zijn gegevensbestanden die naar uw browser worden gestuurd door een webserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer met de informatie over uw web browsing (bezochte pagina’s, datums en uren van raadpleging, type computer en browser, hosting leverancier…), zodat bij uw volgende bezoeken de raadpleging vereenvoudigd wordt en de aanbiedingen en informaties overeenstemmen met uw behoeften. U kunt uw browser echter instellen zodat u gewaarschuwd wordt over het gebruik van Cookies en ze kunt weigeren. Indien u de Cookies weigert kan het Bedrijf u geen optimaal bezoek van de Website garanderen en is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten of inhoud niet beschikbaar zijn.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle informatie gepubliceerd op deze Website is door het Bedrijf goedgekeurd. Het Bedrijf is eigenaar en behoudt de rechten op de gebruikte beelden. Het Bedrijf stemt toe tot het gebruik, kopiëren of drukken van de inhoud van alle zijn Internetpagina’s ter informatie van de gebruiker over het Bedrijf. Het commerciële gebruik van deze informatie is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De presentatie en opmaak van deze documenten en de daarin vermelde informatie worden beschermd door auteursrechten, met inbegrip wanneer documenten van derde partijen gebruikt of gekopieerd worden in deze pagina’s om informatie te verkrijgen. De ingeschreven of niet ingeschreven merken van het Bedrijf of van derden mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in reclame documenten of andere publicaties in verband met het verspreiden van informatie.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. Het Bedrijf kan in geen geval voor aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade (materiële schade, verlies van gegevens, financiële schade) voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de Website of van elke andere verbonden website. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de schade of virussen die uw computer of uw informatica materieel zou kunnen aantasten met name na een gebruik of toegang tot de Website, het downloaden van elementen van de Website of niet toegestane interventies in de informatica systemen. Het Bedrijf stelt alle middelen in werking om kwaliteitsvolle informatie op de Website te publiceren. Het Bedrijf kan echter niet absoluut garanderen dat deze informatie geheel compleet of exact is. Zodoende kan het Bedrijf, dat onderworpen is aan inspanningsverbintenis, niet aansprakelijk worden gehouden voor alle directe of indirecte schade veroorzaakt door een verkeerd gebruikte informatie en/of informatie die onvoldoende is of niet exact. Het Bedrijf doet alle mogelijke inspanningen om de Website op elk moment toegankelijk te houden voor de internetgebruiker. Ingeval van ontoegankelijkheid van de Website is het Bedrijf niet verantwoordelijk, wat ook de reden hiervoor is.

ARTIKEL 7 - LINKS NAAR ANDERE WEBSITE

Het Bedrijf verwerpt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot inhoud beschikbaar op andere websites waarmee links bestaan of die zonder zijn meedeweten met de Website verbonden werden. De gebruiker draagt de risico’s van de toegang tot andere websites verbonden met deze Website. Het Bedrijf verwerpt ook alle verantwoordelijkheid voor alle informaties vermeld op websites van derden waar links bestaan die verbinden met deze Website.

ARTIKEL 8 – RECHT VAN TOEPASSING

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Franse wetgeving. Ingeval van geschil zijn de enige bevoegde rechtbanken de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 9 - HERZIENING

Daar de inhoud van deze Website evolutief is, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de informatie vermeld op deze Website op elk moment gedeeltelijk of geheel te wijzigen en aan te passen.