Veneus oedeem

Naar schatting hebben ruim 3 miljoen Nederlanders “chronische vaatinsufficiëntie (CVI)” en ruim 1 miljoen last van spataderen (varices). Beide zijn aandoeningen aan ons aderstelsel. Het uit zich vaak in een onaangenaam gevoel van zware benen wat gepaard kan gaan met zwelling (oedeem). Bij spataderen in een ernstiger stadium kan het ook leiden tot huidproblemen. Het dragen van compressiekousen is de basisbehandeling van deze aandoening.

Bloed wordt door het lichaam gepompt door ons hart en komt terecht in alle lichaamsdelen via slagaders (met zuurstofrijk bloed). Vervolgens keert het bloed terug naar het hart via de aderen (zuurstofarm bloed). Het bloed dat ter hoogte van de uiteinde van bijvoorbeeld vingers en tenen terechtkomt moet veelal een lange weg afleggen en tegen de zwaartekracht in. Hier zorgt onze“aderpomp” in combinatie met druk door omliggend weefsels en spieractiviteit voor. Kleppen in de aderen zorgen ervoor dat bloed zich omhoog kan verplaatsen, maar niet terug naar beneden kan.

Zware benen / zware armen

Bij een aandoening aan de aderen, is de pompfunctie van de aderen niet meer doeltreffend. Veelal ligt dit aan het niet goed sluiten van de aderkleppen. Het bloed stagneert ter hoogte van de benen en of armen. Dit zorgt voor een gevoel van “zware benen / zware armen”, vergezeld van tintelingen, opzwellen van de voeten/handen aan het einde van de dag en algehele vermoeidheid. De aandoening wordt internationaal geclassificeerd volgens de CEAP-classificatie:
 

  • CO: gevoel van “zware benen”;
  • C1-C2: kleine rode adertjes verschijnen (telangiëcstasiën) / spataders;
  • C3: oedeem (opzwellen)
  • C4: pigmentatie van de huid, eczeem / uitzetting van de huid, witte vlekken;
  • C5-C6: open been / Ulcus cruris

Deze chronische problemen treffen met name vrouwen. Ze zijn onder andere het gevolg van erfelijkheid, een ongezonde levensstijl, obesitas, zwaarlijvigheid, maar ook van het dragen van nauw aansluitende kleding die de bloedcirculatie in de ledematen hindert.

Welke oplossingen

Compressietherapie met een bandage of therapeutische compressiekousen vormen de basisbehandeling van chronische vaataandoeningen vanaf stadium C2. Ze verminderen het oedeem, het volume van de aderen en de reflux, verhogen de veneuze flux en zorgen voor een verbetering van de microcirculatie. Ze dragen ook bij aan de preventie van zweervorming. In de eerste stadia wordt ook aangeraden om de benen zoveel mogelijk hoog te leggen, regelmatig te bewegen, een gezonde levensstijl erop na te houden en langdurig blootstelling aan de zon te vermijden. Spataderen kunnen ook operatief behandeld worden.

Informatiebronnen:
Blanchemaison P, Myon E, Martin N, Malezieux X, Taieb C : Maladie veineuse en France : approche épidémiologique. Décision Thérapeutique 2004 ; 17 : 29-34. HAS – Bon usage des technologies de santé : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques, 2011 Collège des Enseignants de Médecine vasculaire et Chirurgie vasculaire Item 136 : Insuffisance veineuse chronique. Varices, 2010-2011 Chauveau M, Cros F, Gelade P : Impact de la taille d’un bas de compression dégressive sur son efficacité hémodynamique et sa tolérance : apport de la modélisation. Journal des Maladies Vasculaires, Vol. 39, n° 5, October 2014, p. 335-336
Zie ook

Zware benen

Een veel voorkomend symptoom bij chronische vaatziekte is het gevoel van zware benen. Het gevoel van zware benen kan gepaard gaan met een lichte opzwelling aan het einde van de dag, met vermoeidheid, stekende pijn daar waar de venen lopen, jeuk, tintelingen en/of krampen.
MEER WETEN

Spataderen

20 tot 35% van de Nederlandse bevolking heeft spataderen, bloedvaten die veelal zichtbaar uitzetten. Compressie en operaties kunnen de spataderen verhelpen en/of klachten verminderen.
MEER WETEN