Hoge rug

Het langste deel van de wervelkolom, is de thoracale wervelkolom, het deel waar ook de ribben op aansluiten. De belangrijkste functie van dit ruggedeelte is bescherming van het ruggenmerg en het ondersteunen van onze houding. Er is relatief weinig beweging mogelijk in deze wervels, daarom zijn bewegingsklachten veelal houdingsgerelateerd, dat wil zeggen veroorzaakt door een langdurige “slechte” houding. Denk hierbij aan het werken in een statische houding (zoals achter een computer).

De thoracale wervelkolom bestaat uit 12 wervels en heeft een natuurlijke kromming, de kyfose. De ribben zijn verbonden met dit gedeelte van de wevelkolom. Pijnklachten uiten zich veelal lokaal tussen de schouderbladen. Deze bewegingsklachten hebben in hoofdzaak een musculaire oorsprong en zijn soms ook te wijten aan stress. 

Oorzaak van deze thoracale rugpijn

De klachten komen relatief veel voor bij een zittend beroep (17% ), zoals kantoorwerk. Deze rugpijn komt ook vaak voor bij mensen die veel moeten tillen en/of bukken in hun werk.  Een andere veelvoorkomende oorzaak is osteopersoe, een degenratieve chronische aandoening, waarbij de samenstelling van de wervellichamen brozer wordt, een ouderdomsziekte. Hoewel het zelden leidt tot invaliditeit, zijn de klachten hinderlijk en worden ze vaak erger gedurende de tijd.

Mogelijke behandelingen

De behandelingen van thoracale rugpijn bestaan veelal uit één of meerdere van onderstaande vormen:
 

  • Gebruik van analgetica en onstekingsremmers voor afname van pijn
  • Fysiotherapeutische behandeling gericht op correctie van de houding en versterking van de borstspieren
  • Ergotherapeutische aanpassingen op de werkplek
  • Het dragen van een ondersteunend houdingscorrigerende orthese / brace / korset
  • Psychologische ondersteuning.

Een bijzonder geval: een hernia borstwervelkolom

Dit wordt veroorzaakt door een thoracale tussenwervelschijf die druk veroorzaakt op het ruggenmerg, de zenuwbanen. Dit uit zich in acute pijn (soms met tintelingen, krachtverlies en/of gevoeligheid in de onderste lichaamsdelen). De behandeling omvat veelal kortstondige rust, ontstekingsremmers en in sommige gevallen een operatie.

Informatiebronnen:
Rozenberg S, Marty M et coll. : Le rachis dorsal, ce méconnu, éd. Sauramps Médical, 2012
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011.